Thursday, 17 April 2008

Dreams : ความหมายของผู้กำกับภาพยนตร์

Link: http://www.palungjit.com/dict/index.php?page=190&cat=2&u_sort=title&u_order=asc
ผู้ก่อความไม่สงบ [ N ] agitator
[ English ]instigator; troublemaker; firebrand; rabble-rouser; stirrer [ Syn ] ผู้ก่อกวน [ Sample] แผนนี้เป็นน้ำมือของผู้ก่อความไม่สงบที่กำลังพยายามจะโค่นรัฐบาล [ Def ] บุคคลที่ก่อให้เกิดความรำคาญหรือความวุ่นวายให้เกิดขึ้น [ Num ] คน, กลุ่ม
ดูรูปภาพ ค้นหาเว็ปผู้การ [ N ] commander in chief
[ English ]commanding officer [ Syn ] ผู้บังคับการ, ผู้บัญชาการ [ Sample] ผู้การสั่งให้ลูกน้องปฏิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย [ Def ] เรียกนายทหารหรือนายตำรวจชั้นผู้บังคับการ (ปาก)
ดูรูปภาพ ค้นหาเว็ปผู้กำกับเวที [ N ] stage director
[ English ]stage manager
ดูรูปภาพ ค้นหาเว็ปผู้กำกับเวที [ N ] stage director
[ English ]stage manager [ Sample] ผู้กำกับเวทีป่วยลงโดยกะทันหันทำให้ต้องงดการซ้อม
ดูรูปภาพ ค้นหาเว็ปผู้กำกับเส้น [ N ] linesman

ดูรูปภาพ ค้นหาเว็ปผู้กำกับภาพยนตร์ [ N ] film director
[ Syn ] ผู้กำกับหนัง [ Sample] งานนี้รวมเอาผู้กำกับภาพยนตร์ที่มีชื่อเสียงของวงการมากมาย [ Def ] บุคคลที่ทำหน้าที่ควบคุมดูแลการถ่ายทำภาพยนตร์ให้เป็นไปตามบทบาทที่เหมาะสม [ Num ] คน
ดูรูปภาพ ค้นหาเว็ปผู้กำกับการ [ N ] superintendent
[ English ]chief of police [ Sample] ท่านเป็นผู้กำกับการอยู่กองปราบปรามยาเสพย์ติด [ Def ] บุคคลที่ทำหน้าที่ควบคุมดูแลหรือมีอำนาจสั่งการให้เป็นไป [ Num ] คน
ดูรูปภาพ ค้นหาเว็ปผู้กำกับการแสดง [ N ] director
[ Sample] เขาอยากเป็นผู้กำกับการแสดงมากกว่าเป็นดาราที่อยู่หน้ากล้อง [ Def ] บุคคลที่ทำหน้าที่ควบคุมดูแลการถ่ายทำภาพยนตร์หรือละครให้เป็นไปตามบทบาทที่เหมาะสม [ Num ] คน
ดูรูปภาพ ค้นหาเว็ปผู้กำกับการแสดงภาพยนตร์ [ N ] director
[ Syn ] ผู้กำกับหนัง, ผู้กำกับ, ผู้กำกับภาพยนตร์ [ Sample] ภาพยนตร์จะสนุกหรือไม่ขึ้นอยู่ฝีมือของผู้กำกับการแสดงภาพยนตร์ [ Num ] คน
ดูรูปภาพ ค้นหาเว็ปผู้กำกับการตำรวจ [ N ] superintendent
[ Syn ] ผู้การ [ Sample] คุณพ่อย้ายไปเป็นผู้กำกับการตำรวจที่ชลบุรี [ Num ] คน
ดูรูปภาพ ค้นหาเว็ปผู้กำกับบท [ N ] continuity girl
[ English ]script girl
ดูรูปภาพ ค้นหาเว็ปผู้กุมอำนาจ [ N ] powerful person
[ English ]one who dominates; one who controls; authority; influential person [ Sample] ความเป็นทรราชย์ก็คือ คนกลุ่มน้อยซึ่งเป็นผู้กุมอำนาจ และกุมชะตากรรมของบ้านเมือง ฉ้อราษฎร์บังหลวง อีลุ่ยฉุยแฉกสารพัด ปล่อยปละให้ประชาชนส่วนใหญ่ยากจนข้นแค้น [ Num ] คน
ดูรูปภาพ ค้นหาเว็ปผู้กุมอำนาจ [ N ] powerful person
[ English ]one who dominates; one who controls; authority; influential person [ Sample] ความเป็นทรราชย์ก็คือ คนกลุ่มน้อยซึ่งเป็นผู้กุมอำนาจ และกุมชะตากรรมของบ้านเมือง ฉ้อราษฎร์บังหลวง อีลุ่ยฉุยแฉกสารพัด ปล่อยปละให้ประชาชนส่วนใหญ่ยากจนข้นแค้น [ Num ] คน
ดูรูปภาพ ค้นหาเว็ปผู้ขายเสียงเลือกตั้ง [ N ] floater
[ Syn ] ผู้ขายเสียง [ Num ] คน
ดูรูปภาพ ค้นหาเว็ปผู้ควบคุมนักโทษ [ N ] warder
[ English ]prison officer; guard; wardress; custodian; screw [ Syn ] ผู้คุมนักโทษ [ Sample] ในเรือนจำถือว่าผู้ควบคุมนักโทษมีอำนาจเต็มที่ในการลงโทษนักโทษที่ไม่ปฏิบัติตามกฎ [ Def ] บุคคลที่ทำหน้าที่ปกครองบุคคลซึ่งถูกลงโทษจำคุก ให้อยู่ในกฎในระเบียบที่กำหนดไว้ [ Num ] คน
ดูรูปภาพ ค้นหาเว็ปผู้ค้าส่ง [ N ] wholesaler
[ Syn ] ผู้ขายส่ง, พ่อค้าขายส่ง [ Ant ] ผู้ค้าปลีก [ Sample] บรรดาผู้ค้าปลีก และผู้ค้าส่งต่างได้รับความกระทบกระเทือนจากการที่เศรษฐกิจภายในประเทศตกต่ำลง [ Def ] ตัวกลางในการนำสินค้าจากผู้ผลิตไปยังผู้ค้าปลีก
ดูรูปภาพ ค้นหาเว็ปผู้ค้นคว้า [ N ] researcher
[ Sample] สรรพคุณของพืชชนิดนี้เป็นที่ยอมรับของผู้ค้นคว้าเพียงบางกลุ่มเท่านั้นว่าใช้รักษาโรคเอดส์ได้ [ Def ] บุคคลที่สืบสาวหาข้อมูลอย่างถี่ถ้วนตามหลักวิชา [ Num ] คน, กลุ่ม
ดูรูปภาพ ค้นหาเว็ปผู้ค้นพบ [ N ] discoverer
[ Sample] คุณกิตติ ทองลงยาเป็นผู้ค้นพบนกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร [ Def ] ผู้ที่พบเห็นหรือพบเจอเป็นคนแรก [ Num ] คน
ดูรูปภาพ ค้นหาเว็ปผู้คัดค้าน [ N ] opponent
[ English ]antagonist [ Ant ] ผู้สนับสนุน [ Sample] ท่านเป็นหนึ่งในผู้คัดค้านการก่อสร้างโรงไฟฟ้า [ Def ] ผู้ที่ไม่เห็นด้วย [ Num ] คน
ดูรูปภาพ ค้นหาเว็ปผู้คุม [ N ] custodian
[ English ]caretaker; warden [ Sample] เขาเป็นผู้คุมที่เคร่งครัดในหน้าที่มาก ใครๆ ก็เกรงใจเขาทั้งนั้น [ Def ] บุคคลที่ทำหน้าที่กำกับดูแลให้อยู่ภายใต้กรอบหรือกฎเกณฑ์ที่กำหนดไว้ [ Num ] คน
ดูรูปภาพ ค้นหาเว็ปผู้ฆ่า [ N ] killer
[ English ]slayer [ Syn ] คนฆ่า [ Sample] เจ้าหน้าที่ตำรวจพยายามสืบหาผู้ฆ่าเจ้าของบริษัท [ Def ] ผู้ที่ทำให้ตาย [ Num ] คน
ดูรูปภาพ ค้นหาเว็ปผู้จ้าง [ N ] employer
[ English ]boss [ Syn ] นายจ้าง [ Ant ] ผู้รับจ้าง, ลูกจ้าง [ Sample] ลูกจ้างเรียกร้องการขึ้นค่าแรงต่อผู้จ้าง
ดูรูปภาพ ค้นหาเว็ปผู้จัดรายการ [ N ] radio presenter
[ English ]DJ; disc jockey; disk jockey [ Sample] สถานีนี้มีแต่ผู้จัดรายการสูงอายุทั้งนั้น ไม่ดึงดูดวัยรุ่นอย่างพวกเราเลย [ Def ] บุคคลที่ทำหน้าที่วางระเบียบหรือเรียงเรื่องราวตามลำดับให้ผู้ชมหรือผู้ฟังรับทราบ เป็นต้น [ Num ] คน
ดูรูปภาพ ค้นหาเว็ปผู้จัดการสาขา [ N ] branch manager
[ Sample] ร้านสะดวกซื้อจะมีผู้จัดการสาขาอยู่ประจำทุกร้าน
ดูรูปภาพ ค้นหาเว็ปผู้จัดการทั่วไป [ N ] general manager
[ Sample] ผู้สนใจสามารถส่งข้อความถึงผู้จัดการทั่วไปสาขาพันธ์ทิพย์
ดูรูปภาพ ค้นหาเว็ปผู้จัดการฝ่ายโรงงาน [ N ] plant manager
[ Sample] พ่อของเขาเป็นผู้จัดการฝ่ายโรงงานมากว่า 10 ปี แต่เงินเดือนน้อยมาก
ดูรูปภาพ ค้นหาเว็ปผู้จัดการฝ่ายส่งออก [ N ] export manager
[ Sample] ผู้จัดการฝ่ายส่งออกจะคอยอำนวยความสะดวกให้ท่านในการสั่งซื้อสินค้า
ดูรูปภาพ ค้นหาเว็ปผู้จัดการฝ่ายการเงิน [ N ] finance manager
[ Sample] คณะกรรมการมีมติให้เอาผิดกับผู้จัดการฝ่ายการเงินของบริษัท
ดูรูปภาพ ค้นหาเว็ปผู้จัดการฝ่ายการตลาด [ N ] marketing manager
[ Sample] เขามีผู้จัดการฝ่ายการตลาดฝีมือดีที่ไม่ยอมเสียให้ใครไปง่ายๆ แน่
ดูรูปภาพ ค้นหาเว็ปผู้จัดการฝ่ายขาย [ N ] sales manager

ดูรูปภาพ ค้นหาเว็ปผู้จัดการฝ่ายควบคุมการผลิต [ N ] production control manager
[ Sample] ทางบริษัทต้องการผู้จัดการฝ่ายควบคุมการผลิตที่มีความสามารถอย่างเร่งด่วน
ดูรูปภาพ ค้นหาเว็ปผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ [ N ] quality control manager
[ Sample] โรงงานต้องการรับสมัครผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพที่มีความรู้และมีความรับผิดชอบสูง
ดูรูปภาพ ค้นหาเว็ปผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ [ N ] purchasing manager
[ Sample] การพิจารณาการซื้อขายอยู่ที่ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
ดูรูปภาพ ค้นหาเว็ปผู้จัดการฝ่ายบัญชี [ N ] accounting manager

ดูรูปภาพ ค้นหาเว็ปผู้จัดการฝ่ายบุคคล [ N ] personnel manager
[ Sample] ทุกคนมักเอาใจผู้จัดการฝ่ายบุคคลเป็นพิเศษเพราะมีผลต่อการประเมิน
ดูรูปภาพ ค้นหาเว็ปผู้จัดการฝ่ายผลิต [ N ] manufacturing manager

ดูรูปภาพ ค้นหาเว็ปผู้จัดจำหน่าย [ N ] distributor
[ English ]dealer; seller [ Syn ] ผู้แทนจำหน่าย [ Sample] สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาได้ระบุให้องค์การเภสัชกรรมเป็นผู้จัดจำหน่ายยาเวียกราแต่เพียงผู้เดียว [ Def ] ตัวแทนขายสินค้า
ดูรูปภาพ ค้นหาเว็ปผู้จัดทำ [ N ] organizer
[ English ]manager [ Syn ] คนจัดทำ [ Sample] ผู้จัดทำขอขอบคุณทุกท่านที่ติชมผลงานของเรา [ Num ] คน
ดูรูปภาพ ค้นหาเว็ปผู้จำหน่าย [ N ] distributor
[ English ]dealer; seller [ Syn ] ตัวแทนจำหน่าย, ผู้แทนจำหน่าย [ Sample] ข้อมูลนี้ได้มาจากการสอบถามผู้จำหน่ายหนึ่งพันรายทั่วประเทศ [ Def ] บุคคลที่เอาของหรือสินค้าขายแลกเงินตราจากผู้ซื้อ [ Num ] คน
ดูรูปภาพ ค้นหาเว็ปผู้จำนอง [ N ] mortgagor
[ Def ] ผู้ที่นำทรัพย์สินตราไว้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ โดยไม่ส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้รับจำนอง [ Num ] คน
ดูรูปภาพ ค้นหาเว็ปผู้จำนำ [ N ] pawner
[ English ]pledgor [ Def ] ผู้ที่ส่งมอบสังหาริมทรัพย์สิ่งหนึ่งให้แก่บุคคลอีกคนหนึ่งเพื่อเป็นประกันการชำระหนี้ [ Num ] คน
ดูรูปภาพ ค้นหาเว็ปผู้จงรักภักดี [ N ] loyalist
[ Sample] พวกเขาภูมิใจที่เป็นผู้จงรักภักดีต่อลัทธิด้วยชีวิตและจิตใจ [ Def ] บุคคลที่ผูกใจรักด้วยความเคารพนับถือหรือรู้คุณบุคคลอื่นเป็นอย่างยิ่ง [ Num ] คน
ดูรูปภาพ ค้นหาเว็ปผู้ชักชวน [ N ] persuader
[ English ]inducer [ Syn ] คนชักชวน [ Sample] ท่านผู้นี้คือผู้ชักชวนให้ผมได้มาทำงานที่นี่ [ Def ] ผู้ที่ชวนให้ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดร่วมกัน [ Num ] คน
ดูรูปภาพ ค้นหาเว็ปผู้ชักนำ [ N ] guide
[ English ]leader [ Syn ] ผู้ชักจูง, คนชักนำ [ Sample] อาจารย์ปรีชา อรัญจารีเป็นผู้ชักนำ “ฝน ธนสุนทร“ เข้าสู่วงการเพลงลูกทุ่งเป็นคนแรก [ Def ] ผู้ที่เกลี้ยกล่อมหรือแนะนำให้เห็นคล้อยตาม [ Num ] คน
ดูรูปภาพ ค้นหาเว็ปผู้ชี้แจง [ N ] one who explains
[ English ]one who clarifies/elucidates/illuminates/sheds light on [ Sample] เขาเป็นผู้ชี้แจงให้ผู้บริหารเห็นความสำคัญของการสั่งซื้อสินค้า [ Def ] บุคคลที่พูดขยายความให้เข้าใจชัดเจนยิ่งขึ้น [ Num ] คน
ดูรูปภาพ ค้นหาเว็ปผู้ชี้แนะ [ N ] adviser
[ English ]consultant; counselor; mentor [ Syn ] ผู้แนะนำ, ผู้ชี้นำ [ Sample] ครูเป็นผู้ชี้แนะกวีและนักเขียนรุ่นใหม่ด้วยข้อเตือนใจอันเฉียบคม [ Def ] บุคคลที่แนะแนวทางให้ทำหรือให้ปฏิบัติไปในแนวทางนั้น [ Num ] คน
ดูรูปภาพ ค้นหาเว็ปผู้ชี้ขาด [ N ] judge
[ Syn ] ผู้ตัดสิน, ผู้วินิจฉัย [ Sample] โลกจับตามองโซเวียตในฐานะเป็นผู้ชี้ขาดชะตากรรมของโลกในอนาคต [ Def ] บุคคลที่ทำหน้าที่ลงความเห็นตัดสินอย่างเด็ดขาดว่ามีผลสรุปอย่างไร [ Num ] คน
ดูรูปภาพ ค้นหาเว็ปผู้ชี้นำ [ N ] guide
[ English ]counselor [ Syn ] ผู้ชี้แนะ, คนชี้แนะ [ Sample] การสอนวิธีนี้ เน้นบทบาทของครูในการเป็นโค้ช ที่ปรึกษา แนะนำ มากกว่าการเป็น ผู้สอนหรือผู้ชี้นำ [ Def ] ผู้ที่แนะแนวทางให้ [ Num ] คน
ดูรูปภาพ ค้นหาเว็ปผู้ชุบเลี้ยง [ N ] patron
[ English ]benefactor; supporter; sponsor [ Syn ] ผู้อุปถัมภ์, ผู้เลี้ยงดู, ผู้โอบอุ้ม, ผู้อุปการะเลี้ยง [ Sample] เขาไม่เคยลืมบุญคุณของผู้ชุบเลี้ยงเขามาตลอดชีวิต [ Def ] บุคคลที่บำรุงเลี้ยงดู ผู้อื่นให้มีฐานะและความเป็นอยู่ดีขึ้นกว่าเดิม [ Num ] คน
ดูรูปภาพ ค้นหาเว็ปผู้ด้อยโอกาส [ N ] one who is disadvantaged
[ English ]one who gets fewer opportunities [ Sample] การพัฒนาชุมชนมักมุ่งสู่ชุมชนชนบท ที่มีผู้ด้อยโอกาสทางสังคมจำนวนมาก [ Def ] ผู้ที่มีโอกาสในสิ่งที่ดีๆ น้อยกว่าผู้อื่น
ดูรูปภาพ ค้นหาเว็ป