Sunday, 22 November 2015

เบื้องหลังการถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณา “ 2 ด้าน “ กฟผ. EGAT การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย กำกับการแสดงโดย " อ่ำ ผู้กำกับคนซื่อ " #AumSkyExits

เบื้องหลังการถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณา “ 2 ด้าน “

กฟผ. EGAT การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

กำกับการแสดงโดย " อ่ำ ผู้กำกับคนซื่อ " #AumSkyExits

Production House : Sky Exits

Film Director : Aum Sky Exits


ในฉากการปีนเสาไฟฟ้าแรงสูง 500 โดย ทีมสายฟ้า ของ กฟผ.

EGAT - Spot - สองด้าน (2 Sides) ....