Thursday, 11 April 2013

+++การคิดบวกคือ+++

+++การคิดบวกคือ+++

1.เมื่อไม่มีสิ่งที่ท่านชอบ ก็ต้องชอบในสิ่งที่ท่านมี


2.ความสุข คือการได้ทำในสิ่งที่รัก ความสำเร็จ คือการรักในสิ่งที่ทำ


3.คิดบวก ไม่ใช่หลอกตัวเอง ว่าไม่มีปัญหา แต่คิดบวกทำให้รู้ว่า ถีงมีปัญหา เราก็มีความสุข


4.ค่าของคน มิได้นับที่ ทรัพย์มาก

หรือนับจาก ตำแหน่ง ยศศักดิ์ศรี

หรือนับจากปริญาเอกโทตรี

แต่อยู่ที่ผลงานและ การกระทำ

5.ทุกๆ 1 นาทีแห่งความโกรธ คือ การสูญเสีย 60 วินาที ของความสุข


6.อยากได้รอยยิ้มของอีกฝ่าย ก็ต้องจ่ายด้วยรอยยิ้ม ของเราก่อน.