Tuesday, 30 April 2013

ใครดื่มน้ำขวดพลาสติก....อ่านสักนิดครับ

 


ปฏิเสธไม่ได้ว่าขวดน้ำพลาสติกมีความเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของคนเราทุกคนเห็นได้จากการดื่มน้ำจากขวดพลาสติกหรือการนำขวดน้ำอัดลมหรือขวดน้ำเปล่าที่ทำจากพลาสติกมากรอกน้ำแช่ตู้เย็นเอาไว้ดื่มกิน แต่รู้หรือไม่ว่าขวดน้ำดื่มพลาสติกอันตรายกว่าที่คุณคิดหากใช้ไม่ถูกวิธีโดยเฉพาะสารก่อมะเร็งจากขวดพลาสติกที่อาจสะสมในร่างกายและเกิดอันตรายต่อสุขภาพในระยะยาว
      
       ใช้แบบไหนเสี่ยงตายเร็ว
      
       - ขวดพลาสติกหรือแก้วพลาสติกเอามาใช้แล้วใช้อีก
      
       - ขวดพลาสติกที่กระทบ กระแทกขูดขีดไปมาจากการทิ้งไว้ในรถยนต์
      
       - ขวดพลาสติกที่โดนความเย็นจัดต่ำกว่าศูนย์หรือร้อนจัด
      
       ใช้แบบไหนปลอดภัยกับสุขภาพ
      
       - ใช้ขวดแก้วแทนขวดพลาสติก
      
       - ใช้โดยเลี่ยงความร้อนสูงหรือความเย็นจัด
      
       - ใช้โดยให้ภาชนะกระทบกระแทก หรือขูดขีดน้อยที่สุด
      
       ขอบคุณข้อมูลจาก นพ.กฤษดา ศิรามพุช ผู้อำนวยการสถาบันเวชศาสตร์อายุรวัฒน์นานาชาติ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยาศาสตร์

***เจตนาให้ทุกท่านใส่ใจเพื่อสุขภาพของท่านครับ