Saturday, 6 October 2007

Our King : YouTube.com

ผมมีโอกาสร่วมกับหลายหน่วยงานเอกชนในโครงการเพื่อพระเจ้าอยู่หัว
จึงอยากชักชวนให้ทุกคนร่วมกันส่งข่าวสารนี้ต่อๆกันให้มากที่สุด
และเข้าไปร่วมลงนามใน www.webmaster.or.th/youtube กันให้มากที่สุด
ลองอ่านดูครับ

วิทวัส ชัยปาณี
นายกสมาคมโฆษณาธุรกิจแห่งประเทศไทย
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ครีเอทีฟ จูซ จีวัน จำกัด

ใครเป็นขาประจำ Youtube บ้าง?
มีโอกาสได้เห็นการเผยแพร่เรื่องราวที่ลบหลู่ดูหมิ่นพระเจ้าอยู่หัวของพวกเราคนไทยบ้างไหม?
มีทั้งเรื่องราวที่บิดเบือน เป็นเท็จ ใช้ภาพและถ้อยคำที่ไม่เหมาะสม
ที่เชื่อว่าพวกเราคนไทยคงจะรับไม่ได้ และยอมไม่ได้

ภาครัฐก็พยายามเจรจา ชี้แจง ขอร้อง และพยายามทุกวิถีทางแล้ว ที่จะให้นำสิ่งที่ไม่เหมาะสม และเป็นเท็จเหล่านั้นออกเสีย แต่ก็ไม่ได้รับการตอบสนองจาก Youtube แต่อย่างใด
การปิด Youtube ก็คงทำให้มีเพียงคนไทย ในประเทศไทยเท่านั้น
ที่ไม่ได้เห็น ในขณะที่ทั้งโลกก็ยังรับข่าวสารที่ผิดๆอยู่
โดยที่ไม่มีใครเข้าไปแก้ไขอะไรได้
เราจะยอมให้เป็นแบบนี้ต่อไปหรือ?

หากคุณเป็นหนึ่งในพลัง ที่จะร่วมกันหาทางช่วยปกปักษ์ป้องกันสิ่งที่เลวร้ายแบบนี้ไม่ให้แพร่หลายไปอย่างผิดๆอีกต่อไป และร่วมกันทำอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อพระเจ้าอยู่หัวของคนไทย
ให้เข้าไปพบกันที่
www.webmaster.or.th/youtube
ทิ้ง e-mail address และความเห็นของคุณไว้
เราอาจสามารถหยุดยั้งเรื่องนี้ร่วมกันได้ หากพวกเรามีจำนวนมากพอ
แต่... เรามีเวลาถึงวันศุกร์ที่ 7 กรกฎาคมนี้เท่านั้น!