Monday, 15 October 2007

มะเร็งร้าย บำบัด ฟรี ที่ สไมล์ เฮลธ

มะเร็งร้าย บำบัด ฟรี ที่ สไมล์ เฮลธ
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ

ในเดือนมหามงคลนี้ ศูนย์ธรรมชาติบำบัด สไมล์ เฮลธ เปิดโอกาสให้ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ สามารถขอรับการบำบัดมะเร็งแบบเต็มหลักสูตร 10 วัน ฟรี กับแพทย์หญิงพิทยา รัตนครอง แพทย์ที่ได้ไปเรียนรู้จากสถาบันแม็กเกอร์สัน ประเทศสหรัฐอเมริกา
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ รับจำนวนจำกัด เดือนละ 2 ครั้ง ครั้งละ 10 คน เท่านั้น สำหรับผู้ที่สนใจขอลงทะเบียนได้ที่ ศูนย์ธรรมชาติบำบัด สไมล์ เฮลธ 02 573 1466, 081 734 1111

ศูนย์ธรรมชาติบำบัดสไมล์ เฮลธ
มีวิธีการรักษา "มะเร็ง" ได้อย่างไร

หลักการรักษามะเร็งตามแนวธรรมชาติบำบัด ของ ศูนย์ธรรมชาติบำบัด สไมล์ เฮลธ คือ การแพทย์แบบองค์รวม โดยการผสานศาสตร์ทางการแพทย์ แบบตะวันออก และ ตะวันตกเริ่มตั้งแต่การรับประทานอาหารเพื่อต้านอนุมูลอิสระที่เป็นสาเหตุของการเกิดโรคมะเร็ง โดยการรับประทานข้าวกล้อง และผักผลไม้สด การใช้วิตามินระดับสูง รวมไปถึงการสร้างภูมิคุ้มกัน ด้วยการออกกำลังกายชี่กง ฝึกสมาธิ วิปัสสนา การทำวารีบำบัด การอบสมุนไพร นวดตัว อาบแสงตะวัน สวนลำไส้ รวมถึงการใช้สมุนไพรไทยบางตำรับทั้งหมด เพื่อ ควบคุมการขยายตัวของเซลล์มะเร็ง และสร้างภูมิต้านทาน
ซึ่งตามแนวธรรมชาติบำบัด สรุปปัจจัยหลักของการเกิดโรคมะเร็งได้ ดังนี้
1. การรับประทานอาหาร ที่ไม่ถูกต้อง อย่างเนื้อสัตว์ หรือไขมัน มากจนเกินไป ไม่ทานผลไม้ ซึ่งอาหารส่วนมาก มีสารปนเปื้อนในการแต่งกลิ่น แต่งสี รวมถึงใส่ผงชูรส อาหารปิ้ง ย่าง ทอดจนเกรียม ของหมักดอง อาหารรสเค็มจัด ซึ่งลักษณะการบริโภคเช่นนี้เสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งอย่างยิ่ง
2. เกิดจากมลภาวะทางอากาศ การถูกแสงอัลตราไวโอเลตจะแสงแดดนาน ๆ การสัมผัสสารหนู การสูบบุหรี่ ซึ่งผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองก็จะมีโอกาสเสี่ยงมากกว่าชาวชนบท เนื่องจากสภาพแวดล้อมที่เต็มไปด้วยมลพิษ ไม่ว่าจะอากาศ น้ำ เสียง ผู้ที่มีวิถีชีวิตอยู่ใกล้ธรรมชาติก็จะมีโอกาสเสียงต่อโรคมะเร็งน้อยลง
3. ภูมิต้านทานบกพร่อง ทำให้เชลล์เม็ดเลือดขาวไม่สามารถกำจัดเชลล์แปลกปลอมทิ้งได้ทันก่อนที่มันจะเติบโตกลายเป็นก้อนเนื้อร้าย ร่างกายคนปกติจะสร้างภูมิคุ้มกันที่จำลักษณะของแอนติเจนนี้ได้และกำจัดทิ้ง ในรายที่เป็นมะเร็งปรากฏว่ามีสารแอนติเจนดังกล่าวจริง แต่ร่างกายไม่มีภูมิคุ้มกันต่อสารดังกล่าว ร่างกายจึงล้มเหลวในการกำจัดเชลล์มะเร็งทิ้ง
4. ความเครียด เป็นปัจจัยสำคัญ เพราะความเครียดทำให้อนุมูลอิสระในร่างกายเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ทำให้ภูมิต้านทานภายในตัวลดลง
ปัจจัยดังกล่าว ไม่ได้เกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ่ง หากแต่มีหลายสาเหตุและมักจะเกิดขึ้นพร้อม ๆ กัน เช่น ผู้ที่เป็นมะเร็งจะมีแนวการกินอย่างหนึ่ง มีอุปนิสัยอย่างหนึ่งและมักจะเครียด การกินการอยู่แบบเดิมทำให้เป็นมะเร็ง ถ้าไม่ปรับเปลี่ยนอาหาร ความเคยชินเดิม ๆ ที่สั่งสมมาหลายสิบปี หนทางรักษาก็จะยากยิ่งขึ้น โดยที่ผู้ป่วยต้องเข้าใจและยอมรับที่จะเปลี่ยนเพื่อลดความเสี่ยงที่จะ เกิดขึ้น

ข้อมูลโดย ศูนย์ธรรมชาติบำบัด สไมล์ เฮลธ


Best Regard,
Atijit Manuchai
Krung Thai Asset Management PCL.
Tel. 0 2670 4900 ต่อ 1243
Fax. 0 2679 1820
E-mail : atijit@ktam.co.th