Saturday, 6 October 2007

เพลง - เจ๊ไม่ยอมเปลี่ยนแกง

> >>เพลง - เจ๊ไม่ยอมเปลี่ยนแกง
> >>
> >>
> >>
> >>
> >>น้องยังมีป่อง ท้องยังมีวันแท้ง
> >>ตลาดยังมีข้าวแกง แต่พะแนงจานนี้ไม่ค่อยดี
> >>ถาดนี้ก็กลิ่นเหม็นหึ่ง ถาดนั้นก็ดูจะไม่ล้าง
> >>แต่หากจะให้ทิ้งไป จะให้ไปทำใหม่นั้นไม่มีทาง
> >>
> >>เฝ้าเช็คดูถาดแกง ในทุกๆวัน มันวนๆมาเหมือนเดิม
> >>ไก่กระเทียม ก็คุ้นว่าไม่ได้ทำใหม่
> >>แต่ทำไมไม่ยอมทิ้งมันไป วนเอาแกงมาขายเวียน
> >>แช่ตู้เย็นเสร็จก็เอามาอุ่น
> >>กี่วันผ่านไป ยังไง๊ เจ๊ยังทำเหมือนเดิม
> >>เจ๊ ไม่ยอมเปลี่ยนแกง ฮือๆ
> >>
> >>เขมรยังมีเปลี่ยน พวกเหงียนยังมีหยุดรบ
> >>พม่าก็เลิกแทงกบ แต่หากจะจบแกงนี้ไม่มีทาง
> >>พะโล้ก็ใกล้จะบูด แกงส้มก็เริ่มจะเหม็น
> >>ผัดผักก็ดูชืดเย็น ใครกินคงได้ไปเห็นยมบาล
> >>
> >>เฝ้าเช็คดูถาดแกง ในทุกๆวัน มันก็ยังเป็นเหมือนเดิม
> >>บอกตัวเอง ลืมเจ๊แล้วเดินไปร้านอื่น
> >>แต่ทุกร้านก็ทำเหมือนๆกัน เจอแต่แกงที่ค้างคืน
> >>แช่ตู้เย็นเสร็จก็เอามาอุ่น
> >>กี่วันผ่านไป ยังไง๊ ข้าวแกงก็ค้างคืน
> >>เจ๊ ไม่ยอมเปลี่ยนแกง ฮือๆ
> >>
> >>ขายมันอยู่วันนี้ วันพรุ่งนี้ มะรืนนี้
> >>ไม่รู้จะกินได้ไหม ขี้แตกไหม จะตายไหม
> >>เจ๊ไม่ยอมเปลี่ยนแกง