Wednesday, 3 October 2007

แมวสีสวาท

ณ. วัดบนดอยภาคเหนือ

เจ้าอาวาสอยู่บนหอพระไตรปิฎก ต้องการรู้ว่าแมวสีสวาทที่เลี้ยงไว้ที่ โรงทาน ปลายดอย

ออกลูกแล้วหรือยัง....จึ่งวาน ไอ้แกละ ไปดูให้หน่อยเจ้าอาวาส “ไปดูซิ แมวออกลูกแล้วหรือยัง”เจ้าแกละวิ่งลงจากหอพระไตรปิฏกลงไปที่ปลายดอย 5,999 ก้าวขา

แล้ววิ่งกลับขึ้นดอยอีก 5,999 ก้าวขา มาหาเจ้าอาวาสเจ้าแกละ “ออกแล้วครับเจ้าอาวาส”

เจ้าอาวาส “ออกกี่ตัว.........”เจ้าแกละวิ่งลงจากหอพระไตรปิฏกลงไปที่ปลายดอย 5,999 ก้าวขา

แล้ววิ่งกลับขึ้นดอยอีก 5,999 ก้าวขา มาหาเจ้าอาวาสเจ้าแกละ “...9 ตัวครับ ท่านเจ้าอาวาส.....”

เจ้าอาวาส “....ตัวผู้กี่ตัว....ตัวเมียกี่ตัว......”เจ้าแกละวิ่งลงจากหอพระไตรปิฏกลงไปที่ปลายดอย 5,999 ก้าวขา

แล้ววิ่งกลับขึ้นดอยอีก 5,999 ก้าวขา มาหาเจ้าอาวาสเจ้าแกละ “....ตัวผู้ 4 ตัวเมีย 5......”

เจ้าอาวาส “....สีอะไรบ้างอ่ะ?????”เจ้าแกละวิ่งลงจากหอพระไตรปิฏกลงไปที่ปลายดอย 5,999 ก้าวขา

แล้ววิ่งกลับขึ้นดอยอีก 5,999 ก้าวขา มาหาเจ้าอาวาสเจ้าแกละ “.....สีมันมั่วมั่ว....ท่านเจ้าอาวาส.....สีคล้ายพ่อ สีคล้ายแม่ของมัน มั้งท่านเจ้าอาวาส......”เจ้าแกละคงคิดว่า ท่านเจ้าอาวาส อยากจะรู้ไปทำไม ไม่ได้ทำให้ชีวิตของใครดีขึ้นมาหรอก......เจ้าอาวาส “....หวังว่า ที่เจ้าวิ่งไป ไม่รู้กี่รอบ คงได้ อะไรบ้างนะ......”

(เจ้าอาวาส คงคาดหวังมากไป.....บวกกับสงสารไอ้แกละ

เพราะเจ้าอาวาส กะจะถามว่า กะจู๋แมวสี อะไร????

กลัวไอ้แกละวิ่งตายห่าเสียก่อน ต้องหาเด็กวัดใหม่)“คงได้อะไรบ้างนะ....” เป็นความปราถนาที่ดีของท่านเจ้าอาวาส......