Thursday, 27 February 2014

บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน บันเทิงเริงรมณ์สุดยอด ในงานโฆษณา Sunbite's Mega Dance เบื้องหลังการถ่ายทำและการทำงานกับ คริส หอวัง

เบื้องหลังการถ่ายทำและการทำงานกับ คริส หอวัง

ในงานโฆษณา Sunbite's Mega Dance


บรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนาน บันเทิงเริงรมณ์สุดยอด