Wednesday, 26 February 2014

Mercury ได้รับบาดเจ็บจากสารพิษที่ใช้กำจัดวัชพืช เมื่อเจ้าเหมียวอายุเพียงสี่วันเท่านั้น แม้เจ้าเหมียวมีแค่ขาสองขา

 
 
 
Mercury ได้รับบาดเจ็บจากสารพิษที่ใช้กำจัดวัชพืช เมื่อเจ้าเหมียวอายุเพียงสี่วันเท่านั้น แม้เจ้าเหมียวมีแค่ขาสองขา
แต่ก็ไม่สามารถหยุดความซนของเจ้าเหมียวได้ สู้ๆ นะเจ้าเหมียว