Friday, 21 February 2014

[SKY EXITS FILMS PRODUCTION HOUSE BANGKOK] การเทสต์สลิงเอฟเฟ็ค ของทีมงาน สกายเอ็กซิทส์ฟิลม์ อลังการงานสร้าง เทคนิคเนียนๆ ในงาน TAWAN Seaweed บอย ปกรณ์

 
การเทสต์สลิงเอฟเฟ็ค ของทีมงาน สกายเอ็กซิทส์ฟิลม์ อลังการงานสร้าง เทคนิคเนียนๆ ในงาน TAWAN Seaweed บอย ปกรณ์

--
Posted By Sky Exits Films to
SKY EXITS FILMS PRODUCTION HOUSE BANGKOK on 10/28/2013 12:52:00 am