Thursday, 20 March 2014

PARTY Title Cheese หนังโฆษณาน่ารักๆ จากการกำกับของพี่เฮีย อนุชา หนังถ่ายทำที่โรงถ่ายนิมิตมายา สกายเอ็กซิทส์ฟิลม์โปรดักชั่น ชมเบื้องหลังน่ารักๆ กับสาวๆที่แปลงกลายเป็นหนู

PARTY Title Cheese หนังโฆษณาน่ารักๆ
จากการกำกับของพี่เฮีย อนุชา
หนังถ่ายทำที่โรงถ่ายนิมิตมายา สกายเอ็กซิทส์ฟิลม์โปรดักชั่น

ชมเบื้องหลังน่ารักๆ กับสาวๆที่แปลงกลายเป็นหนู