Friday, 13 June 2014

การเตรียมงานการถ่ายทำ ตะวัน หมูหยอง ทั้งหมดคือความละเอียด ที่ทำคือการเอาชนะ ความแก่ ทีมงานทุกคนทำงาน ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท #SkyExits #JRSKY

การเตรียมงานการถ่ายทำ ตะวัน หมูหยอง ทั้งหมดคือความละเอียด ที่ทำคือการเอาชนะ ความแก่ ทีมงานทุกคนทำงาน ด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท #SkyExits #JRSKY