Friday, 20 June 2014

ทะเลสวย ฟ้าใส ที่ หาดยาว สัตหีบ

ทรายกับทะเล

สายลมโชย โบยพัด สะบัดพลิ้ว
เย็นผ่านผิว แผ่วผ่อน ดับร้อนหาย
ตะวันรอน อ่อนแรง แสงประกาย
ใกล้ลับหาย จากฟ้า เวลาเย็น

เสียงคลื่นครวญเคลียคลอพะนอเคล้า
ดังหยอกเย้า แกล้งซัด หาดทรายเล่น
ละอองพราว ขาวผ่อง ฟองกระเซ็น
ดูสวยเด่น เป็นละลอก กระฉอกไป

เกลียวคลื่นม้วนชวนฝัน ดังม่านฟ้า
เหมือนเมฆา สีขาว สกาวใส
น้ำซัดซ่า บรรเลง เพลงกล่อมใจ
สุรีย์พราย ยามเย็น เป็นแสงนวล

ทะเลคง เหมือนเก่า เมื่อคราวก่อน
รอเธอย้อน วันชื่น ให้คืนหวน
เหมือนทะเล ที่ไม่ เคยแปรปรวน
ใจเรรวน เปลี่ยนไป หายลับลา

หรือเธอมี เรื่องใด ให้หมองเศร้า
โปรดจงเล่า ให้คลาย ได้เลยหนา
ฉันจะคอย ปลอบใจ ไม่ไกลตา
เหมือนทะเล เคียงมา กับผืนทราย

เหมือนเช่นเรา คูกัน ไม่หันจาก
เพียงเธอฝาก รักจริง ไม่ทิ้งหาย
เราจะอยู่ คู่กัน มั่นมิคลาย
เหมือนหาดทราย คงอยู่ คู่ทะเล..

CR :
http://topicstock.pantip.com/writer/topicstock/2010/10/W9787931/W9787931.html