Thursday, 19 June 2014

หาดยาว สัตหีบ อยู่ระหว่างชุมชนแสมสาร กับ ท่าเรือจุกเสม็ด เป็นพื้นที่ทหารครับ มีทางเข้าจากถนน 3126 ทางด้านซ้ายมือ พอผ่านทางเข้าแสมสารไปซักหน่อย ถนนนี้จะไปสุดที่ท่าเรือ/หาดนางรำหาดยาว สัตหีบ อยู่ระหว่างชุมชนแสมสาร กับ ท่าเรือจุกเสม็ด  เป็นพื้นที่ทหารครับ มีทางเข้าจากถนน 3126  ทางด้านซ้ายมือ  พอผ่านทางเข้าแสมสารไปซักหน่อย    ถนนนี้จะไปสุดที่ท่าเรือ/หาดนางรำ   

...ปกติไม่เปิดให้เข้า

http://goo.gl/maps/1Kpti