Sunday, 22 June 2014

ความเนี๊ยบ สอนอย่างเดียวไม่พอ ต้องยัดใส่ในจิตแบบ Inception มันถึงจะเจ๋ง

ทีม ART Sky Exits Set รถไฟใต้ดินฮ่องกง ในโรงถ่ายนิมิตมายา สกายเอ็กซิทส์ ความเนี๊ยบ สอนอย่างเดียวไม่พอ ต้องยัดใส่ในจิตแบบ Inception มันถึงจะเจ๋ง