Friday, 20 June 2014

บอย ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์และ 2 น้องชายสุดหล่อ หน่อง ธนา และ ภัทรน้องชายคนสุดท้องของบ้าน"ฉัตรบริรักษ์ "

บอย ปกรณ์ - หน่อง - ภัทร สามพี่น้องตระกูล ฉัตรบริรักษ์ หล่อทั้งบ้าน 

บอย ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์และ 2 น้องชายสุดหล่อ หน่อง ธนา

และ ภัทรน้องชายคนสุดท้องของบ้าน"ฉัตรบริรักษ์ "

 น้องชายคนสุดท้องหน้าตาเหมือนดาราจีนมากๆ


 ชมเบื้องหลังโฆษณา ตะวัน ที่ สามพี่น้องแสดงร่วมกัน

 โดยการถ่ายทำของ Sky Exits Films