Friday, 17 June 2016

#JRSKY #บทความจากรุ่นนี้สู่รุ่นต่อไป : “ ทุ่มเท ใส่ใจ เข้าใจ ” นี่คือประโยคที่อยู่ในความคิดที่ได้รับจากบริษัท Sky Exits Production House

บทความจากรุ่นนี้สู่รุ่นต่อไป

ชื่อ/Name : นางสาว ชาลิสา เจริญมาก (JR.BEW)

นิสิตฝึกงานสหกิจ จากมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ปีการศึกษา 2558 

ฝึกงานตำแหน่ง Assistant Director (ผู้ช่วยผู้กำกับ)

ฝึกช่วงเวลา 5 มกราคม 59 - 29 เมษายน 59

ครั้งแรกก่อนฝึกงานมีความคิดในจินตนาการเกี่ยวกับการฝึกงานในบริษัทว่า ตนคงได้ทำเพียงเล็กน้อย เพียงอยู่เบื้องหลังค่อย support ทีมงานอีกที แต่มีความรู้สึกตื่นเต้นกับการเริ่มฝึกงานของบริษัท บุคคลที่เราจะได้พบเจอ แต่เมื่อได้เริ่มฝึกเป็นวันแรก เป็นที่น่าแปลกใจมาก

เนื่องจากทางบริษัทได้มีประชุมงานกับ Agency ทางพี่เลี้ยงให้เด็กฝึกงานเข้าไปร่วมประชุม กับระดับผู้กำกับและลูกค้า Agency และหลังจากการประชุมเสร็จทุกครั้งทุกแผนกจะต้องมาสรุปการประชุม และจึงได้รู้ระบบการทำงานของบริษัท ที่มีความเป็นระเบียบและเป็นแนวทางเดียวกัน เพื่อให้ง่ายในการสืบค้น ข้อมูล อีกทั้งประหยัดเวลาในการค้นหาข้อมูลอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งชื่อไฟล์ ชื่องาน หรือการสร้างหัวข้อ แต่ละหมวด ก็เป็นการสร้างงาน ในแนวทางเดียวกัน ในทุกงานที่เข้ามา และนี้จึงทำให้ทุกฝ่าย สามารถสร้างงานนำเสนอในแนวทางเดียวกัน และ การสืบค้นข้อมูลของแต่ละแผนกได้ง่ายดาย 

หลังจากนั้น ได้ลองออกไปดูโลเคชั่นนอกสถานที่ กับแผนก Producer หน้าที่ของเราคือต้อง รู้ถึงเส้นทางจากต้นทาง - ปลายทาง ระยะทาง เวลาการเดินทาง และค่าใช้จ่ายเช่น ค่าทางด่วน และเมื่อถึงสถานที่โลเคชั่น เราต้องทราบทางเข้า-ออก ของสถานที่ ห้องน้ำ ที่ใกล้สถานที่ต้องการ ห้องน้ำรอบบริเวณ ทางขนของ ลิฟท์ และจุดบริการอื่นๆที่สำคัญ จึงได้รู้หน้าที่ของ Producer และความสำคัญ ที่จะต้องเป็นแนวหน้า ในการติดต่อสถานที่ และอำนวยความสะดวกตลอดจน ความสะดวกในการใช้เส้นทางการเดินทาง 

ต่อมาได้ย้ายไปแผนก Assistant Director ซึ่งเป็นอะไรที่ ”Peak” ที่สุด เนื่องจากพี่เลี้ยงคนใหม่ คือ พี่อ่ำ ผู้กำกับ (Sky Exits Production House) โดยการฝึกงานทั้งหมดจะขึ้นกับพี่อ่ำโดยตรง 

และนั้นจะเป็นประโยชน์และความภาคภูมิใจอย่างหนึ่งให้แก่เรา สิ่งที่ได้รับจากการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จากที่นี้คือการปรับตัวให้เข้ากับบุคลากรในการทำงาน “อย่าใช้อารมณ์ในการทำงาน” มันจะทำให้ทุกอย่างพัง ละทิ้งอารมณ์ มุ่งมั่นในการทำงาน ใส่ใจและรอบคอบในการทำงาน เช่น เราต้องหาข้อมูลให้ระเอียดที่สุดกับตัวงานหรือผลิตภัณฑ์ที่เราได้รับ เพื่อเข้าถึงลูกค้าและบ่งบอกถึงความตั้งใจและความใส่ใจของการทำงาน

ซึ่งทั้งหมดนี้เราถึงได้รู้ถึงเบื้องหลังการทำงานของการผลิตโฆษณาอย่างแท้จริง ไม่ใช่เพียงแค่ถ่ายทำอย่างเดียว เราจะต้องทราบถึงข้อมูลงานที่เราได้รับและความต้องการของลูกค้าอย่างละเอียด ซึ่งนั้นก็จะนำมาสู่ความสำเร็จของการทำงานอย่างแท้จริง “ ทุ่มเท ใส่ใจ เข้าใจ ” นี่คือประโยคที่อยู่ในความคิดที่ได้รับจากบริษัท Sky Exits Production House ...