Friday, 10 June 2016

เราว่าพวกแกรคงไม่รู้ว่ามันคืออะไร. เครื่องฉายหนัง 35mm. เราบ้าโชว์สมบัติ. เรามันพวก. Cinema Paradiso. 5555555 ‪#‎SkyExits‬ ‪#‎AumSkyExits‬ ‪#‎อ่ำผู้กำกับคนซื่อ‬.

เราว่าพวกแกรคงไม่รู้ว่ามันคืออะไร. เครื่องฉายหนัง 35mm. 

เราบ้าโชว์สมบัติ. เรามันพวก. Cinema Paradiso. 5555555 

‪#‎SkyExits‬ ‪#‎AumSkyExits‬ ‪#‎อ่ำผู้กำกับคนซื่อ‬.