Friday, 10 June 2016

F 2.0 เวลาฉายกินแสงหน่อยแต่โอเค. ปรับฟิล์มเกท. เป็น 2.35 อานามอฟิค. สามารถฉายคลีโอพัตรา เบนเฮอร์. เดอะซาวออฟมิวสิค. ได้. ถือว่า. มันคือสิ่งมีชีวิต. ที่อมตะ. ‪#‎อ่ำผู้กำกับคนซื่อ‬ ‪#‎AumSkyExits‬ ‪#‎SkyExits‬

F 2.0 เวลาฉายกินแสงหน่อยแต่โอเค. ปรับฟิล์มเกท. เป็น 2.35 อานามอฟิค. สามารถฉายคลีโอพัตรา เบนเฮอร์. เดอะซาวออฟมิวสิค. ได้. ถือว่า. มันคือสิ่งมีชีวิต. ที่อมตะ. ‪#‎อ่ำผู้กำกับคนซื่อ‬ ‪#‎AumSkyExits‬ ‪#‎SkyExits‬