Saturday, 27 September 2008

Project 10100 is a call for ideas to change the world by helping as many people as possible.


May Those Who Help The Most Win.....

ใครมีแนวคิดช่วยให้โลกดีขึ้น
กูเกิ้ลเสนอให้ 10 ล้านดอลลาร์


นิวยอร์ก 25 ก.ย.- กูเกิ้ลจะทุ่มงบ 10 ล้านดอลลาร์ หรือประมาณ 340 ล้านบาท ให้แก่ผู้ที่มีแนวคิดสามารถปรับเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น
หรืออย่างน้อยก็ต้องเป็นแนวคิดที่ส่งผลดีต่อคนหมู่มาก ผู้ที่เสนอแนวคิดโดนใจจะได้เงินจากกูเกิ้ลนำไปใช้สร้างสรรค์แนวคิดให้เป็น ความจริงขึ้นมา


กูเกิ้ลผุดโครงการนี้ขึ้นมา เพื่อร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวาระที่เว็บไซต์กูเกิ้ลก่อตั้งมาได้ครบ 10 ปีพอดี โครงการดังกล่าวใช้ชื่อว่า “10^100 “
(อ่านว่า "10 to the 100th”) โดยจะให้คนทั่วไปที่สนใจ ส่งแนวคิดสร้างสรรค์โลกให้ดีขึ้นมาที่กูเกิ้ล จากนั้นคณะกรรมการผู้ตัดสินจะเลือกแนวคิด
ที่โดนใจออกมา 5 ชิ้น โดยจะมีการประกาศผลในเดือนกุมภาพันธ์ ปีหน้า


กูเกิ้ลบอกว่า แนวคิดที่สร้างสรรค์โลกให้ดีขึ้น จะเป็นแนวคิดแบบเล็ก ๆ ง่าย ๆ หรือแบบต้องทุ่มทุนมหาศาล ใช้เทคโนโลยีซับซ้อนก็ได้ ขอเพียงให้แนวคิด
นั้นส่งผลในเชิงบวกต่อผู้คนในวงกว้าง ซึ่งกูเกิ้ลก็เชื่อว่า หลายคนมีแนวคิดที่ดีในการปรับเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น เพียงแต่ขาดเงินทุนมาสนับสนุนแนวคิดให้เป็นจริง


กูเกิ้ลยกตัวอย่างแนวคิดหนึ่งที่น่าสนใจ เป็นการประดิษฐ์ภาชนะใส่น้ำรูปแบบใหม่ ที่เรียกว่า “ Hippo Water Roller” สิ่งประดิษฐ์นี้ได้รับการพัฒนา
ขึ้นที่แอฟริกา และตอนนี้ก็มีคนแอฟริกันนำสิ่งนี้ไปใช้งานกันอย่างกว้างขวาง มีลักษณะเป็นถังบรรจุน้ำได้มากถึง 24 แกลลอน เมื่อใส่น้ำจนเต็มแล้วก็ปิดฝา
จากนั้น จึงเอียงถังให้กลิ้งไปกับพื้น ข้างถังจะมีด้ามจับ เด็ก ๆ เพียงแค่จับด้ามแล้วบังคับให้ถังน้ำกลิ้งไปตามพื้น เดินทางกลับบ้าน แทนที่จะต้อง
ให้ผู้ใหญ่มาช่วยกันแบกถังน้ำเช่นแต่ก่อน สิ่งประดิษฐ์นี้เหมาะสำหรับคนแอฟริกันที่ต้องเดินทางไปตักน้ำนอกบ้านอยู่ เป็นประจำ


กูเกิ้ลเปิดโอกาสให้คนทั่วโลกสามารถส่งแนวคิดสร้างสรรค์แบบนี้เข้ามาได้จนถึงวันที่ 20 ตุลาคมนี้
โดยดูรายละเอียดได้จาก
http://www.project10tothe100.com/

แนวคิดที่ส่งมาจะเขียนโดยใช้ภาษาใดก็ได้ ใน 25 ภาษาที่กูเกิ้ลกำหนดไว้ จากนั้น เจ้าหน้าที่ของกูเกิ้ลร่วมด้วยคณะกรรมการที่ปรึกษา
จะช่วยกันคัดกรองให้เหลือเพียง 100 แนวคิด ภายในวันที่ 27 มกราคม และจะนำทั้ง 100 แนวคิดนำเสนอผ่านสื่อออนไลน์ระหว่างวันที่ 27 มกราคมถึง 2 กุมภาพันธ์
เพื่อให้คนทั่วไปลงคะแนนช่วยกันเลือก ก่อนจะคัดให้เหลือเพียง 20 แนวคิด และให้คณะกรรมการตัดสินให้เหลือเพียง 5 แนวคิดที่จะได้ทุนรายละ
2 ล้านดอลลาร์จากกูเกิ้ลไปสานฝันกันต่อไป คาดว่า ผลการคัดเลือกจะทราบได้ราวกลางเดือนกุมภาพันธ์ ปีหน้า


-สำนักข่าวไทย
12:22:37 2008-09-25

http://www.project10tothe100.com/

โครงการ 10100 เป็นการขอความคิดในการเปลี่ยนแปลงโลกโดยกา รช่วยเหลือผู้คนให้มากที่สุด