Sunday, 27 October 2013

Meet the Windows Phone Nokia Lumia 1020. 41 megapixels. Reinvented zoom....Nokia เปิดตัวโฆษณาจิกกัดคู่แข่งอย่าง iPhone และ Samsung ชื่อ Meet the windows phone Nokia Lumia 1020 โฆษณาที่ต้องการสื่อว่า Nokia Lumia 1020 มีระบบ Pureview ความละเอียด 41 ล้านพิกเซล สามารถถ่ายภาพได้ในระยะไกล ซึ่งต่างกับ iPhone และ Samsung ต้องเดินเข้าไปใกล้ๆถึงจะถ่ายภาพได้ชัดเจน ทำให้เกิดเหตุการณ์แย่งชิงพื้นที่การถ่ายรูปหน้าเวทีการแสดงประจำปีของเด็กๆ

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2vR4LeL0yzE