Thursday, 4 September 2014

เบื้องหลังการถ่ายทำ โหดมันฮา ที่ปราสาททาเกชิ ในงานโฆษณ โออิชิ ถ่ายทำโดย Sky Exits Films Production กำกับโดย Aum Sky Exits

เบื้องหลังการถ่ายทำ โหดมันฮา ที่ปราสาททาเกชิ

ในงานโฆษณ โออิชิ ถ่ายทำโดย Sky Exits Films Production

กำกับโดย Aum Sky Exits