Thursday, 4 September 2014

เบื้องหลังการถ่ายทำภาพยนต์โฆษณา "ตะวัน" โดยนักแสดงที่ประชาชนชื่นชอบ " บอย ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์" ถ่ายทำโดย สกายเอ็กซิทส์ โปรดักชั่น

เบื้องหลังการถ่ายทำภาพยนต์โฆษณา "ตะวัน" โดยนักแสดงที่ประชาชนชื่นชอบ " บอย ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์" ถ่ายทำโดย สกายเอ็กซิทส์ โปรดักชั่น