Sunday, 7 September 2014

เบื้องหลังการถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณา "โออิชิ โหดมันฮา" Presenter : ชาคริต แย้มนาม Production House : Sky Exits Films Production #SkyExits Film Director : Aum Sky Exits #AumSkyExits

เบื้องหลังการถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณา "โออิชิ โหดมันฮา"

Presenter : ชาคริต แย้มนาม

Production House : Sky Exits Films Production #SkyExits

Film Director : Aum Sky Exits #AumSkyExits