Saturday, 27 September 2014

คนที่จะฆ่าอ่ำได้ ต้องเป็น คนใกล้ตัวเท่านั่น ... #ยิ่งฆ่ายิ่งไม่ตายยิ่งทำลายกับยิ่งโต #AumSkyExits

คนที่จะฆ่าอ่ำได้ ต้องเป็น คนใกล้ตัวเท่านั่น ... ผู้ชายคนนี้ #ยิ่งฆ่ายิ่งไม่ตายยิ่งทำลายกับยิ่งโต #AumSkyExits