Friday, 3 May 2013

รู้ไหม...? ทำไมน้ำตกถึงสวย...

 

รู้ไหม...?  ทำไมน้ำตกถึงสวย...
 
พ่อ : รู้มั้ยลูก...ทำไมน้ำตกถึงสวย  
ลูก : ก็เพราะมันเป็นน้ำตกไงคะพ่อ  

พ่อ : ไม่ใช่หรอกลูก ที่น้ำตกสวยน่ะเพราะน้ำตกไม่ยอมเก็บน้ำไว้ในชั้น     ของตัวเองต่างหาก 
ลูก : หมายความว่าไงคะพ่อ  

พ่อ :ลูกสังเกตไหมล่ะว่า เวลาน้ำตกตกลงมาจากชั้นหนึ่งแล้ว  
  
      น้ำนั้นก็จะถูกส่งต่อลงไปอีกชั้นหนึ่งทันที

      เพราะวิธีนี้ที่น้ำตกไม่เห็นแก่ตัว      
      แต่ยอมส่งน้ำที่ตกมาจากชั้นอื่น
      แล้วส่งต่อกันไปเรื่อย ๆ อย่างนี้ 
      น้ำตก..ถึงสวย
และน้ำตก..จึงยังคงเป็นน้ำตก...ที่มีเสน่ห์..ไงละ  

อย่าลืมน่ะลูก...  
 
ถ้าลูกอยากให้ตัวเองเป็นคนที่น่ารัก  
 
ลูกควรจะเป็นอย่างน้ำตก  
 
หากมีสิ่งดี ๆ ตกมาถึงตัวลูก  
 
อย่าเก็บสิ่งดี ๆ นั้นไว้..คนเดียว  
 
ลูกต้้องเรียนรู้ที่จะ...แบ่งปัน...ออกไปให้มากที่สุด 
 
มีก็แต่คนที่ "ให้" ออกไปเท่านั้นแหละ...ลูก  
จึงจะเป็นคนที่ "ได้รับ" อย่างแท้จริง
 
จากธรรมะสวัสดี