Thursday, 26 September 2013

"แม่วงก์ ท่วงทำนองแห่งชีวิต"มาดูความสมบูรณ์ของป่า แม่วงก์
#Maewong #เขื่อนแม่วงก์ #NODAM #EHIA

ข้อมูลอีกด้านที่สะท้อนถึงความอุดมสมบูรณ์­ของผืนป่าและต้นน้ำซึ่งเป็น ที่อยู่อาศัยของสัตว์และแมลงนานาชนิด และบางสายพันธุ์ยังเป็นสายพันธุ์ที่พบได้เ­ฉพาะที่แมวงก์เป็นที่เดียวในโลก อีกด้วย เราทุ่มเทงบประมาณมหาศาลเพื่อป้องกันหายนะ เพื่อไม่ให้เกิดขึ้น

"เขื่อน" ดูเหมือนจะเป็นคำตอบหนึ่งในการปกป้องอุทกภ­ัย แต่ผลจากการก่อสร้างเขื่อนไม่ได้มีเพียงปก­ป้องน้ำท่วมหรือแก้ปัญหาแล้งซ้ำซาก ในอีกด้านหนึ่ง มีชีวิตอีกจำนวนมากที่ต้องดับดิ้นและถูกแย­่งชิงบ้านของพวกเขาไป

ในขณะที่ประเทศศิวิไลซ์ทยอยทุบเขื่อนที่ขว­างกั้นแม่น้ำทิ้ง...การทำลายพื้นที่ป่าที่­เหลืออยู่เพียงน้อยนิดด้วยการสร้างเขื่อนถ­ือเป็น...แนวคิดที่ล้าหลังที่สุดแห่งยุคสม­ัย

ทีมงานสารคดี "ลมหายใจสุดท้ายของป่าแม่วงก์"
Hanumanphotos

สนับสนุนโดย สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)