Tuesday, 9 July 2013

Delight 2X : บี้ สุกฤษฎิ์ กับเบื้องหลังการถ่ายทำ ภาพยนต์โฆษณา นมเปรี้ยว Delight ถ่ายทำโดย Sky Exits Films Production

บี้ สุกฤษฎิ์ กับเบื้องหลังการถ่ายทำ ภาพยนต์โฆษณา นมเปรี้ยว Delight

ถ่ายทำโดย Sky Exits Films Production