Friday, 3 May 2013

Miyoko Shida Rigolo

"เดินสายกลาง" ในแบบรูปธรรม feather and stone
เคยแต่อ่านจากหนังสือธรรมะ หรือไม่ก็นิยายกำลังภายใน ไม่คิดว่าจะมีคนทำได้จริงๆ
ดูให้ถึง นาทีที่ 7 นะครับ มันตอบคำถามในสิ่งที่ ไอซ์สไตน์ พูดถึง ศาสนาพุทธ เป็นสิ่งที่อธิบายได้ พิสูจน์ ได้ ในทางวิทยาศาสตร์