Tuesday, 20 January 2015

เบื้องหลังถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณา "ตะวัน" น้ำพริกหนุ่ม ปะทะ น้ำพริกกุ้งเสียบ นำแสดงโดย บอย ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ Production House : Sky Exits #SkyExits Film Director : #AumSkyExits ...

เบื้องหลังถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณา "ตะวัน" น้ำพริกหนุ่ม ปะทะ น้ำพริกกุ้งเสียบ นำแสดงโดย บอย ปกรณ์ ฉัตรบริรักษ์ Production House : Sky Exits #SkyExits Film Director : #AumSkyExits ...