Thursday, 8 May 2014

เด็กฝึกงาน กินข้าวเย็นที่ Sky Exits กินจนเกลี้ยงจาน แล้วส่งภาพนี้ให้ #น้ำตาไหล ....

เด็กฝึกงาน กินข้าวเย็นที่ Sky Exits กินจนเกลี้ยงจาน 

แล้วส่งภาพนี้ให้ #น้ำตาไหล ....


การกินอาหาร กินทิ้งกินขว้าง มันทำลายทรัพยากรของโลก 

เราต้องสอนให้ทุกคนรู้จักคุณค่าของทรัพยากร 


#มนุษย์เป็นสิ่งที่พัฒนาได้ข้าพเจ้าเชื่อเช่นนี้เสมอมา #SkyExits