Saturday, 28 December 2013

#BreakingNews !!! #ด่วน !!! #คำเตือน !!! #โคตรจะสุ่มเสี่ยงและอันตรายอย่างยิ่ง !!! #นี่พูดเลย !!!

#BreakingNews !!! #ด่วน !!! #คำเตือน !!!
#โคตรจะสุ่มเสี่ยงและอันตรายอย่างยิ่ง !!! #นี่พูดเลย !!!

สถานที่ที่ไม่ควรไปเคาท์ดาวน์กับแฟนในช่วงสิ้นปีนี้ ได้แก่ ...

-ห้างสรรพสินค้า
-ศูนย์แสดงสินค้าขนาดใหญ่

เพราะจะเกิดเหตุ"สูญเสีย"อย่างไม่คาดคิด !!!

แฟนคุณจะบอกว่า
"เดี๋ยวเค้าดาวน์นะ และที่เหลือตัวเองผ่อนให้ด้วยน้า" !!!