Tuesday, 6 August 2013

ลำปาง สวยงามมากๆ ซ เบื้องหลังการถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กระดาษ Double aA ที่จังหวักลำปาง สวยงามมากๆ สนุกสนานเป็นที่สุด

เบื้องหลังการถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กระดาษ Double aA ที่จังหวักลำปาง สวยงามมากๆ สนุกสนานเป็นที่สุด