Friday, 16 February 2007

SKY EXITS FILM PRODUCTION HOUSE: SKY EXITS FILM PRODUCTION เป็นบริษัทถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณา ชั้นนำของเมืองไทย ต้องการรับสมัคร เด็กรุ่นใหม่ไฟแรง เพื่อเข้ามาร่วมทีมงาน

SKY EXITS FILM PRODUCTION HOUSE: SKY EXITS FILM PRODUCTION เป็นบริษัทถ่ายทำภาพยนตร์โฆษณา ชั้นนำของเมืองไทย ต้องการรับสมัคร เด็กรุ่นใหม่ไฟแรง เพื่อเข้ามาร่วมทีมงาน